Firma transportowa Szyn-Trans. Usługi transportowe Krzysztof Szynklewski
biuro@szyntrans.pl | tel: 606 320 784 | szyntrans.pl

Własny System Pilotażu Transportu Nadgabarytowego

Pilotaż

Świadczymy usługi przewozu ładunków nienormatywnych, których transport wymaga pilotowania ciężkiego zestawu.

Na terenie kraju wykonujemy tego typu usługi własnymi autami wyposażonymi w niezbędny osprzęt.
Usługi pilotażowe obejmują zakres czynności wykonywanych na drodze przez wykwalifikowanych pilotów korzystających z pojazdów wykonujących pilotaż, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu.

Pilot - osobę upoważnioną do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, bezpośrednio odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu.


Pojazd wykonujący pilotaż - odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu zabezpiecza się przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów.

Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
- długość pojazdu - 23,00 m,
- szerokość - 3,20 m,
- wysokość - 4,50 m
     powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotaż.

Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:
- długość pojazdu - 28,00 m,
- szerokość - 3,60 m,
- wysokość - 4,70 m,
- masa całkowita - 60 t
     powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

Wyżej wymienione oznaczenia zawarte są w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż (Dz. U. Nr 110, poz. 1165)

Pojazdy pilotażowe jaki posiadamy wyposażone są w:

- tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotaż z napisem PILOT i napisem określającym największą szerokość pojazdu pilotowanego
- dwa światła błyskowe barwy żółtej
- urządzenia łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi

Zadania pilota:

Zapewnia płynną organizację przejazdu zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniach, kieruje ruchem drogowym, w razie utrudnienia ruchu lub zagrożenia bezpieczeństwa ruchu wstrzymuje proces pilotażowy do czasu odwołania,

Odwiedź nas również na: